BIOPLAST - INTE HELT ENKELT

 

Bioplast står för en helt ny teknologi och med detta följer en del förvirring. För att verkligen förstå vad bioplast är, och för att kunna föreställa sig den globala förändring den kommer att stå för, måste vi börja från början. Bioplast är en övergripande benämning för plaster som är biobaserade, biologiskt nedbrytbara eller både och. Det är här förvirringen uppstår.

 

Biobaserad plast har en unik fördel framför vanlig, oljebaserad plast då den är helt eller delvis tillverkad av växter eller andra biologiskt framställda råvaror. Biologiskt nedbrytbar plast kan också vara helt eller delvis tillverkad av växter eller andra biologiskt framställda råvaror MEN den kan också innehålla fossila material. Fördelen med de biologiskt nedbrytbara plasterna är deras förmåga att brytas ner under vissa speciella omständigheter som i en kompost. MEN. I del flesta fall krävs INDUSTRIELL kompostering för att nedbrytningen ska ske.

 

Den helt avgörande skillnaden blir alltså tydlig i slutet av materialets livscykel – när man ska göra sig av med det.

 

(ANVÄNDS EJ AV LIGHT MY FIRE)

BIOLOGISKT NEDBRYTBAR PLAST

 

Vi är alla bekanta med termen ”biologiskt nedbrytbart”. Det är ord vi förknippar med avfall som försvinner på ett naturligt sätt med tiden. Kanske tänker vi på trädgårdsavfallet på komposthögen längst ner i trädgården. Men när det gäller biologiskt nedbrytbara plaster finns dessvärre en komplikation. Plasterna är komposterbara, i det att materialet har en inbyggd förmåga att brytas ner relativt fort. Men nedbrytningen kan bara ske under vissa specifika omständigheter.

 

Teknologin som driver utvecklingen på detta område är avancerad, och i fallet med dessa plaster har det blivit en komplikation. Komposteringen måste i regel ske i en industrianläggning där plasten får genomgå en särskild process. Med andra ord: att något är tillverkat av biologiskt nedbrytbar plast innebär inte nödvändigtvis att det kan kastas bort för att ruttna och försvinna av sig själv. Din kompostering av gräs, löv och grenar hemma trädgården är något helt annat än den industriella process som sätter igång den mikroba aktivitet som förvandlar plast till organiskt material under noggrant uträknade förutsättningar för temperatur och fukt.

 

Material som är certifierat komposterbara är ofta testade under just dessa industriella komposteringsvillkor. Det är osannolikt att du ska kunna åstadkomma samma kemiska process i din hemkompost. Till exempel kan en biologiskt nedbrytbar plast brytas ner på ett par veckor i den industriella processen, men lämnar man det hela åt naturen kan det ta årtionden innan plasten är borta. Därför bör man vara uppmärksam på termen ”biologiskt nedbrytbar” när det gäller plaster.

 

Dessutom kan biologiskt nedbrytbara plaster vara tillverkade helt eller delvis av fossila ELLER biologiskt framställda råvaror.

 

 

BIOBASERAD PLAST

 

Teknologin kring biobaserad plast skiljer sig från den kring biologiskt nedbrytbar plast. Materialet är helt eller delvis tillverkat av växter eller annat biologiskt material, beroende på vilka egenskaper slutprodukten kräver.

 

Med detta i åtanke har vi på Light My Fire valt att använda biobaserad plast i våra produkter. Genom att välja förnyelsebara organiska råvaror blir vi en del av en återskapande cykel som inte bara är hållbar, utan dessutom ett utmärkt alternativ till vårt beroende av fossila bränslen. Växternas livscykel minskar på ett naturligt sätt halten av koldioxid i atmosfären - en global övergång till biobaserade plaster skulle ge oss ett minskat koldioxidutsläpp på flera miljoner ton per år!

 

Vår resa har ett tydligt mål: 100% naturliga material med tillhörande processer och teknologi. Detta kommer så småningom att ge oss en verkligt hållbar, naturlig produkt med alla de fördelar som finns med plast utan några av nackdelarna. Varje steg på väg mot det målet är ett steg mot en ljusare framtid för oss alla.

 

 

VÅRA BIOBASERADE PLASTER

 

För att uppfylla kraven användandet av våra produkter ställer använder Light My Fire för närvarande tre specifika typer av biobaserad plast. Dessa innehåller högsta möjliga andel biomassa.

 

TERRALEN: Tillverkad av sockerrör och träfiber som ger produkten såväl styrka som en tilltalande struktur och naturlig doft.

 

ECOZEN: Tillverkad av europeisk, GMO-fri majs. En stark och värmetålig plast.

 

DRYFLEX GREEN: Tillverkad av sockerrör i två olika densiteter som ger styrka och hårdhet.