ELDSTARTARE

MAYASTICKS

Originalet som lade grunden för Light My Fire 1995. MayaSticks är våra 100% naturliga eldstartare. De är tillverkade av tjärved, genomdränkta med väldoftande, vattensäker tallkåda och etiskt skördade i Honduras.

Visa högsta först
Visa högsta först